Oranje Comité Eygelshoven
 

ANBI STATUS

Koningsdag Eygelshoven wordt georganiseerd door het OranjeComité Eygelshoven. Het OranjeComité Eygelshoven is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV). De KBOV-leden hebben op grond van een groepsbeschikking de ANBI-status, mits deze voldoen aan de door de overheid vastgestelde eisen.


Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als een instelling een ANBI-status heeft verworven, zijn er bepaalde belastingvoordelen van toepassing. Deze belastingvoordelen kan je terug vinden op de website van de belasting dienst.

Met de hieronder opgestelde informatie, voldoet het OranjeComité Eygelshoven en het door hen georganiseerde Koningsdag Eygelshoven aan deze voorwaarden. 
Leden aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) hebben op grond van een groepsbeschikking allen de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Beogende Instellingen.


Naam en contactgegevens
Stichting Oranjecomité Eygelshoven
Bosweg 25
6471 GV Eygelshoven


fiscaal nummer / Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer
804164654


KvK nummer
41073836


Namen van bestuursleden
Voorzitter: Louk Van den Camp
Secretaris: Jo Cremers / Alexander Bergsma
Penningmeester: Nanette van den Camp-Cremers
Sponsoring: Wim Bruns


Beleid
Het  oranjecomité Eygelshoven wil, samen met de inwoners van Eygelshoven, zich inzetten voor mooie Koningsdagen en hoogtijdagen die een nationaal of plaatselijke karakter hebben. De visie van het oranjecomité Eygelshoven: Samen organiseren, plezier maken en verbinden. Het bestuur van het Oranjecomité heeft de volgende kernwaarden: plezier, creatief, uitdagend, transparant, verbindend, betrokken en voor iedereen.


Doelstelling
Uit de statuten:
Het Oranje Comité Eygelshoven stelt zich ten doel om in de Kerkraadse wijk Eygelshoven festiviteiten te organiseren ter gelegenheid van feestdagen met betrekking tot leden van het Koninklijk Huis.
Tevens stelt de stichting zich ten doel om de herdenking van de gevallenen van Eygelshoven in de tweede wereld oorlog te organiseren.


Beloningsbeleid
Het bestuur van het Oranjecomité geeft vrijwilligers geen beloning. Ook de bestuursleden ontvangen geen beloning. Onkosten kunnen, na overleggen van betalingsbewijzen, gedeclareerd worden.


Publicatieplicht

Hier kunt u het belastingdienst anbi standaardformulier publicatieplicht inzien.


Jaarverslag 2021
Net als 2020 was ook 2021 een bijzonder (corona)-jaar. Toch is het het Oranjecomité weer gelukt om binnen de mogelijkheden een aantal activiteiten rondom Koningsdag te organiseren. We hebben een groots activiteit bedacht die op en rondom Koningsdag gedaan kon worden.


Oranje speurtocht
In de periode van 21 t/m 28 april 2021 is een grote Oranje speurtocht in Eygelshoven gehouden. Door het hele dorp  zijn er circa 20 locaties met vragen en puzzels verspreid.
Er zijn bijna 60 groepen geweest die meegedaan hebben met deze oranje speurtocht.